O udruzi Perspekta

Perspekta je neprofitna udruga sa sjedištem u gradu Zagrebu osnovana 2016. godine. Udrugu su osnovale mlade stručnjakinje (psihologinje i socijalne radnice) sa motivacijom da vlastitim proaktivnim djelovanjem i zalaganjem u lokalnoj zajednici u kojoj žive, a na temelju svog dosadašnjeg volonterskog i radnog iskustva u civilnom sektoru, pridonesu uspostavi i pružanju socijalnih usluga koje su identificirane kao nedostatne ili nepostojeće prvenstveno na zapadnom dijelu grada Zagreba. Vrste aktivnosti koje udruga planira provoditi odnose se na preventivni i tretmanski rad s djecom, mladima, odraslima i obiteljima. Područja rada koja se ovim aktivnostima planiraju pokriti su: nasilje među/nad djecom i mladima, promicanje i zaštita mentalnog zdravlja, promicanje i zaštita ljudskih prava, jačanje roditeljskih kompetencija, zapošljavanje mladih te volontiranje.

Misija: Doprinijeti kvalitetnijem životu djece, mladih, odraslih i obitelji kroz suradnju s ključnim dionicima u lokalnim zajednicama u kojima Perspekta djeluje

Vizija: Perspekta kao neprofitna organizacija koja aktivno djeluje u lokalnim zajednicama te je od strane korisnika i stručnjaka prepoznata po predanom i kvalitetnom radu s djecom, mladima, odraslima i obiteljima

Cilj: Cilj Udruge je podizanje kvalitete života djece, mladih, odraslih i obitelji te podizanje svijesti javnosti o važnosti poštivanja i zaštite ljudskih prava, prevencije nasilja, prevencije i suzbijanja ovisnosti te sveopćeg promicanja duševnog i tjelesnog zdravlja

Udruga sukladno cilju djeluje na sljedećim područjima:

 • demokratska politička kultura;
 • ljudska prava;
 • međunarodna suradnja;
 • obrazovanje, znanost i istraživanje;
 • socijalna djelatnost,
 • zaštita zdravlja.

Djelatnosti:

 • provođenje aktivnosti informiranja, edukacije i pružanja stručne pomoći pojedincima i skupinama radi zaštite i promicanja vlastite dobrobiti;
 • organiziranje i pružanje psihosocijalne podrške i pomoći pojedincima, obiteljima i skupinama koje se suočavaju sa različitim životnim stresorima provođenjem individualnog i grupnog psihosocijalnog rada, individualnog i grupnog savjetovanja;
 • organiziranje i pružanje psihološke pomoći;
 • organiziranje i održavanje edukacija, seminara, tribina, simpozija, konferencija i drugih skupova u svrhu promicanja dobrobiti i socijalne uključenosti pojedinaca, obitelji i skupina, a posebno mladih;
 • provođenje programa neformalne edukacije u svrhu osnaživanja mladih za uključivanje i aktivno sudjelovanje u društvu;
 • provođenje preventivnih kampanja usmjerenih podizanju kvalitete života i socijalnom uključivanju pojedinaca, obitelji i skupina;
 • provođenje istraživanja te izrada znanstvenih radova;
 • ostvarivanje suradnje i partnerstva te udruživanje sa organizacijama i ustanovama u lokalnoj zajednici, Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 • promicanje volonterstva i organiziranje volonterskih akcija;
 • izdavanje publikacija i multimedijalnih sadržaja radi promicanja ciljeva Udruge;
 • informiranje javnosti o djelovanju Udruge putem medija.

StatutStatut udruge Perspekta

Izvješće o radu udruge Perspekta za 2016. godinu: Izvjesce o radu za 2016.g.

Izvješće o radu udruge Perspekta za 2017. godinu: Izvjesce o radu za 2017. g.

Izvješće o radu udruge Perspekta za 2018. godinu: Izvjesce o radu za 2018. g.

Partneri i suradnici: Inicijativa BoliMe

Donatori i sponzori: Tiskara Kralj, PIN studio