Projekti u tijeku

by Marijana Kralj

  • Posted on 20 prosinca, 2017

  • Novosti

Perspekta kao jedan od strateških ciljeva za razdoblje 2017.-2020. ima jačanje vlastitih organizacijskih kapaciteta osmišljavanjem i provođenjem projekata koji pridonose ispunjavanju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana. Obzirom da Perspekta aktivno djeluje tek nešto dulje od godinu dana, akitvnosti su  primarno usmjerene na jačanje kapaciteta provođenjem projekata na volonterskoj bazi te na prijavu projekata u partnerstvu sa organizacijama koje već posjeduju iskustvo u provođenju projekata.

Drago nam je da je Perspekta tijekom 2017. uspješno provela vlastiti mini-projekt Promijeni perspektivu. Projekt je bio usmjeren na informiranje mladih o načinima brige za vlastito mentalno zdravlje i na usvajanje socijalnih vještina čije jačanje pridonosi zaštiti mentalnog zdravlja. Provođenjem ovog projekta uspostavljena je suradnja sa inistitucijama u lokalnoj zajednici te povećano iskustvo organizacije u provođenju projekata.

Perspekta u 2018. godinu ulazi kao partneri na dva projekta: Lokalni volonterski centar Zaprešić i Mobilni tim za psihosocijalnu potporu u zajednici. Vjerujemo da će nam sudjelovanje u ulozi partnera na ovim projektima povećati iskustva i znanja u provođenju projekata.


About the Author


Marijana Kralj