Što smo sve postigli u 2016. godini?

by Perspekta

  • Posted on 27 prosinca, 2016

Postignuca

Na kraju godine zbrajaju se dobitci i gubitci. Koliko god smo zbrajale, čini nam se da smo ove godine samo na dobitku!

Evo ključnih događaja za Perspektu u 2016. godini:

  1. Pronađen odgovarajući prostor za rad i registraciju udruge na adresi Core Incubatora
  2. Perspekta upisana u Registar neprofitnih organizacija – udruga postaje pravna osoba
  3. Prijavljen projekt Pogledaj.me na natječaj zaklade Reach for Change
  4. Prijavljen projekt Odnosi su važni – Vol.2 u suradnji sa Inicijativom BoliMe na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Naš doprinos zajednici
  5. Izrađeni dokumenti u skladu sa Statutom Perspekte i zakonima i pravilnicima koji se odnose na kvalitetu rada neprofitnih organizacija
  6. Održani sastanci sa kolegama iz civilnog i javnog sektora (Pravobraniteljica za djecu, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Udruga RODA, Dječja posla) u svrhu dogovaranja potencijalne suradnje i partnerstava
  7. Održano strateško planiranje i izrađen Strateški plan za razdoblje 2017.-2020.

Nadamo se da ćemo sa do sada stečenim iskustvima i organizacijskim kapacitetom u narednoj 2017. godini ostvariti zacrtane ciljeve, a to želimo i svima vama!


About the Author


Perspekta

Perspekta je neprofitna udruga sa sjedištem u gradu Zagrebu osnovana 2016. godine. Udrugu su osnovale mlade stručnjakinje (psihologinje i socijalne radnice) sa motivacijom da vlastitim proaktivnim djelovanjem i zalaganjem u lokalnoj zajednici u kojoj žive, a na temelju svog dosadašnjeg volonterskog i radnog iskustva u civilnom sektoru, pridonesu uspostavi i pružanju socijalnih usluga koje su identificirane kao nedostatne ili nepostojeće prvenstveno na zapadnom dijelu grada Zagreba. Vrste aktivnosti koje udruga planira provoditi odnose se na preventivni i tretmanski rad s djecom, mladima, odraslima i obiteljima. Područja rada koja se ovim aktivnostima planiraju pokriti su: nasilje među/nad djecom i mladima, promicanje i zaštita mentalnog zdravlja, promicanje i zaštita ljudskih prava, jačanje roditeljskih kompetencija, zapošljavanje mladih te volontiranje.