Sve prednosti volontiranja

by Marijana Kralj

  • Posted on 2 svibnja, 2017

  • Blog

Kada se spomene riječ „volontiranje“ ona mnoge asocira na besplatnu radnu snagu, rad koji se ne naplaćuje, ne ostavljajući prostora za sagledavanje svih prednosti volontiranja. Pa zaista, što bi mogle biti prednosti rada koji je besplatan?

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13) koji je trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj, volontiranje se definira kao: dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno (Zakon o volonterstvu, članak 3.).

Dakle, osoba koja volontira (volonter/volonterka) dobrovoljno ulaže svoje vrijeme, trud, znanja i vještine za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit. Osobno sam tijekom studiranja, ali i kasnije kao zaposlena, volontirala u različitim organizacijama, uglavnom organizacijama civilnog društva. Ponekad je bilo teško izbalansirati obveze na fakultetu, kasnije na poslu sa obvezama prema volontiranju kao i sa privatnim životom. No, u meni je postojala visoka doza intrinzične motivacije koja me tjerala da maksimalno uskladim obaveze i pri tome izdvojim vrijeme i za volontiranje. Moja motivacija je crpila energiju u ovim prednostima volontiranja:

  1. Upoznavanje novih ljudi

Upoznavanje novih ljudi prilikom volontiranja je neminovno! Čim se javite pojedinom organizatoru volonitranja i izrazite želju za volontiranje, upoznajete minimalno jednu novu osobu. Kako prolazite kroz edukacije i treninge za volontere, a kasnije se uključujete i u izravne aktivnosti te preuzimate odgovornost za izvršavanje pojedinih zadataka, krug novih ljudi koje upoznajete se povećava.
Kontakti stečeni tijekom volontiranja mogu pomoći u kasnijem pronalasku zaposlenja – organizator volontiranja može vas preporučiti za određeni posao ili se možete zaposliti u organizaciji u kojoj ste volontirali ukoliko se pokažete kao osoba koja iznimno kvalitetano obavlja povjerene joj zadatke.

  1. Stjecanje novih znanja i vještina

Organizatori volontiranja za svoje volontere dužni su organizirati edukacije za volontere. Sudjelovanjem na edukacijama volonteri se pripremaju za preuzimanje vlastitih zadataka. Sadržaj edukacije vjerojatno će obuhvaćati osnovne informacije o samom organizatoru volontiranja, volontiranju općenito, pravima i obvezama volontera, vašoj ulozi i zadacima tijekom trajanja volontiranja i slično. Vrlo često organizatori volontiranja svojim volonterima nude i sudjelovanje na različitim stručnim edukacijama, seminarima, konferencijama vezanima uz sam sadržaj volonterskog mjesta koje su za volontere uglavnom besplatne. Također, samim preuzimanjem i izvršavanjem zadataka stječu se različite vještine (komunikacijske vještine, matematičke kompetencije, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje) koje ćete moći primjenjivati u kasnijem profesionalnom, ali i privatnom životu.

  1. Oblikovanje vlastite karijere kroz upoznavanje vlastitih preferencija

Volontiranje je idealna prilika da se okušate u različitim poslovnim okruženjima i radnim zadacima koji će vam kasnije pomoći u donošenju odluke u kojem smjeru razvijati profesionalnu karijeru. Umjetnički ste tip? Čini vam se da nikada ne bi mogli raditi s malom djecom? U budućnosti se vidite kao menadžer? Volontirajte u organizaciji koja se bavi područjem koje vas privlači i u kojem se želite okušati. Osjetite kako je to preuzeti odgovornost, voditi tim ili izvršavati zadatke koje vam je netko dodijelio. Ove situacije mogu vam pomoći da donesete odluku o nastavku karijere – u kakvom okruženju želite raditi, želite li nastaviti s onime što studirate ili vam je pak zanimljivo neko sasvim novo područje o kojem ranije niste razmišljali.

  1. Zabava!

Volontiranje je neiscrpan izvor zabave! Bez obzira sastoji li se vaše volontiranje od samostalnog rada, rada u grupi ili rada s korisnicima, zabava je nezaobilazna. Na mentorskim sastancima za volontere upoznat ćete druge osobe zainteresirane za slična područja koja su i vama zanimljiva. Takve dodirne točke, rasprava, slična iskustva potkanut će razgovor, neformalna druženja, a ponekad i prijateljstva. Organizatori volontiranja svoje volontere iznimno cijene te će vam to i dati do znanja podrškom, ugodnom atmosferom pri radu i zahvalom što će svakako pridonijeti većoj količini zabave!

 

Dakle, ako već niste, istražite mogućnosti volontiranja u vašoj blizini, a za sebe ćete dobiti i više nego očekujete!

 

Izvor:

Zakon o volonterstvu, Narodne novine, br. 58/2007, 22/2013.


About the Author


Marijana Kralj